Pieskovanie

Pieskovanie je najúčinnejšia forma prípravy podkladu pre náter, striekanie, prípadne len očistenie, alebo leštenie dielov. Používame tlakové regulovateľné tryskanie s jemným certifikovaným abrazivom, kde nedochádza pri procese tryskania vplyvom tlaku k poškodeniu tvaru tryskaného dielu, tzn. povrch je po otryskaní hladký. Tryskanie sa prevádza v uzavretom boxe kde sa mieša abrazivo so vzduchom, ktorého tlak sa dá regulovať v rozmedzí 3 bar- 8 bar. Na opieskovanie niektorých predmetov postačuje menší tlak, tak aj práca ide rýchlejšie, ale napr. disky s napaľovanou farbou komaxit vyžadujú náročnejší proces práce.

Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie
Pieskovanie