Cenník

Cenník pieskovania a striekania plechových diskov

Rozmer disku 13ˮ 14ˮ 15ˮ 16ˮ 17ˮ 18ˮ 19ˮ 20ˮ 21ˮ
Pieskovanie 8€ 8€ 8€ 9€ 15€ 15€ 20€ 20€ 20€
Striekanie* 8€ 8€ 8€ 9€ 15€ 15€ 20€ 20€ 20€
*ceny platia pre základné farby- čierna lesklá, čierna matná a biela
  • Cena pieskovania a striekania železných diskov na dodávky a SUV sa začína od 15€ ks za každý úkon

Cenník pieskovania a striekania hliníkových diskov

Rozmer disku 13ˮ 14ˮ 15ˮ 16ˮ 17ˮ 18ˮ 19ˮ 20ˮ 21ˮ
Pieskovanie 14€ 15€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 30€ 35€
Striekanie14€ 15€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 30€ 35€
  • Uvedené ceny sú len orientačné za pieskovanie oboch strán disku. Presnú cenu vypočítame podľa náročnosti pieskovania disku
  • Cena pieskovania a striekania ostatných komponentov je určená individuálne

Reklamácia

Napriek nášmu úsiliu o vykonanie dôslednej práce môže nastať situácia, že výsledný stav produktu nebude zodpovedať Vašim predstavám. Vo všeobecnosti uznávame reklamáciu, ktorá vznikla v dôsledku faktorov, ktoré vieme ovplyvniť napr. nedokonalé očistenie materiálu, stečená farba, znečistená farba atď. Naopak neuznávame reklamáciu v prípadoch, keď aj napriek vynaloženému úsiliu vzniknú nedokonalosti v dôsledku napr. odplynovania disku – vznik drobných kráteríkov, znečistenia silikónom – vznik fľakov s iným leskom a pod.